• Bartłomiej Dybiec (Jagiellonian University)
  • Przemysław Gawroński (AGH University of Science and Technology)
  • Małgorzata Krawczyk (AGH University of Science and Technology)
  • Jarosław Kwapień (The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences)
  • Krzysztof Malarz (AGH University of Science and Technology)
  • Paweł Oświęcimka (The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences)